Công Ty Cổ Phần Hữu cơ DAITO không chỉ mở ra cho bạn cơ hội có một công việc hấp dẫn, mà còn rất nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp phong phú và lâu dài.

Là nhân viên Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ DAITO, bạn có thể tự hào khi trở thành một nhân viên chính thức của DAITO JAPAN GROUP với bề dày gần 100 năm nghiên cứu và phát triển ngành phân bón Hữu Cơ.

Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn liền với việc cung cấp thực phẩm an toàn và sạch cho con người, chính vì vậy mà Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ DAITO là một công ty được xây dựng trên một nền tảng rất nhân bản. Tại Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ DAITO, con người là trung tâm của sự thành công với công ty. Chúng tôi quan tâm đến đội ngũ nhân viên của mình trên mọi phương diện, giúp họ phát triển một cách tốt nhất đồng thời luôn cố gắng mang lại cho họ nhiều lợi ích thiết thực nhất.